Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Druki do pobrania

Rodzaj postępowania

Dokumenty do pobrania

Orzekanie o niepełnosprawności

  • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem - F-Zd0041

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - F-Zd0042

  • oświadczenie

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

  • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - F-Zd0031

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - F-Zd0032

  • oświadczenie

Orzekanie o wskazanich do ulg i uporawnień

  • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - F-Zd0051 **

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

  • zgłoszenie dot. wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej F-Zd0021

Wydawanie kartyegitymacji osoby niepełnosprawnej

  • wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki - F-Zd0061 **

Pliki do pobrania w formacie PDF i edytorze tekstu