Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Karta parkingowa

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście.

Zasady i tryb wydawania kart parkingowych - http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa

Uwaga! Wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014   straciły ważność z upływem 30 czerwca 2015 r.   

Osoby składające wniosek o wydanie karty parkingowej prosimy o zabranie ze sobą do wglądu orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej.

Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

Opłata za kartę parkinkową - numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Częstochowy  29 1030 1104 0000 0000 9325 1004 

W polu „tytuł wpłaty” należy podać: za wydanie karty parkingowej dla ...... (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, dla której będzie wystawiona karta parkingowa). Placówki ubiegające się o wydanie karty parkingowej zobowiązane są uiścić opłatę na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

W polu „ tytuł wpłaty” należy podać nazwę i adres placówki ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.

DRUKI DO POBRANIA

  • wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki - F-Zd0061 **