Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 834.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych,istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie ww. Nagrody, która stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół artystycznych. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego, poprzedzonych minimum dwustopniowymi eliminacjami pozaszkolnymi. Informuję jednocześnie, że najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty.

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać:


1. dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych,
2. rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni,
3. stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
 

Załączniki: