Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory do Rad Dzielnic

INFORMACJA O WYBORACH DO RADY DZIELNICY

 

W dniu 9 grudnia br. w godz. 16.00 – 19.00 odbędą się wybory

do Rady Dzielnicy Kiedrzyn.

 

Wybory zostaną przeprowadzone

w Szkole Podstawowej Nr 30

przy ul. Ludowej 58.

 

Wybory w Dzielnicy Podjasnogórskiej oraz Dzielnicy Lisiniec nie odbędą się z powodu zbyt małej liczby kandydatów do Rady.

 

Na podstawie § 4 ust. 11 Statutu Rad Dzielnic stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów (z późn. zm) wyznaczam kolejny termin wyborów do Rad Dzielnic – Lisiniec, Kiedrzyn oraz Podjasnogórska.

            Wybory te odbędą się w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Rady Dzielnicy. W przypadku nieważności kolejnych wyborów – następnych się nie przeprowadza.

            Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 20 listopada br. w Biurze Rady Miasta, ul. Śląska 11/13, a lista kandydatów ogłoszona 25 listopada br.

 

Rada Dzielnicy

Ilość miejsc mandatowych

Siedziba

Data

Lisiniec

15

Szkoła Podstawowa Nr 13

ul. Wręczycka 111/115

09.12.2019 r.

godz. 16.00-19.00

Kiedrzyn

15

Szkoła Podstawowa Nr 30

ul. Ludowa 58

09.12.2019 r.

godz. 16.00-19.00

Podjasnogórska

15

Szkoła Podstawowa nr 18

ul. św. Barbary 32

09.12.2019 r.

godz. 16.00-19.00

 

Jednocześnie informuję, że kandydatem na członka Rady Dzielnicy zostaje mieszkaniec dzielnicy, który:

-  posiada czynne i bierne prawo wyborcze;

-  uzyskał poparcie 30 osób, zamieszkałych na terenie danej dzielnicy.

Zebranie jest prawomocne, jeżeli liczba uczestników dwukrotnie przekroczy liczbę miejsc mandatowych w danej dzielnicy.

Wzory list poparcia dla kandydatów oraz pozostałe dokumenty można pobierać w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój 110 oraz na stronie internetowej www.czestochowa.pl.

Częstochowa, 5 listopada 2019 roku

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Częstochowy
(-) Jolanta Urbańska