Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Skład

W skład Rady wchodzi od 7 do 12 seniorów, w tym:
  1. do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działających na rzecz środowiska osób starszych,
  2. 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, po 1 osobie z każdego Uniwersytetu,
  3. 2 przedstawicieli Rady Miasta,
  4. 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy.
Członkowie Rady pełnia swe funkcje społecznie.
 
Miejska Rada Seniorów
 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 205.15 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego do Miejskiej Rady Seniorów, w skład Rady wchodzą:
 
Pan Ryszard Raczek – Przewodniczący Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy
Pani Ewa Pachura – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Pani Elżbieta Kunicka – Sekretarz, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy
Pan Lech Jędryka – Członek Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy
Pani Wanda Kasprzak – Członek Rady, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Pani Anna Kliszewska - Członek Rady, przedstawiciel Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie,
Pan Andrzej Lewandowski - Członek Rady, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pani Halina Pałka - Członek Rady, przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Częstochowa,
Pani Irena Pianka – Członek Rady, przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Częstochowie,
Pan Henryk Pinis – Członek Rady, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy,
Pani Alicja Przyszło - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia „Częstochowskie Amazonki”,
Pan Maciej Rudlicki - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pokolenia” Zarząd Koła.