Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

"Jasne, że staż" - nabór na staże zawodowe

EDYCJA 2017

 

WYNIKI KONKURSU "Jasne, że staż"

 

HARMONOGRAM ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH - 23 MARCA 2017

Wyniki testu do Urzędu Stanu Cywilnego

Lista osób spełniających wymagania formalne

O terminie rozmów kwalifikacyjnych Kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mail. 

 

Data publikacji: 17.02.2017

Data aktualizacji: 03.03.2017

Dyrektor Generalny Urzędu
Ogłasza nabór na staże zawodowe
w wydziałach Urzędu Miasta Częstochowy
w ramach Konkursu „Jasne, że staż”

Czas trwania stażu: do 6 miesięcy.

Termin składania dokumentów: 10 marca 2017 roku.

Miejsce i termin składania dokumentów: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój nr 3.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne - nie
będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych (decyduje data wpływu
dokumentów do Urzędu Miasta Częstochowy).

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 2017 - ujednolicone

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ WOLNYCH MIEJSC STAŻOWYCH

 

 

Termin składania ofert został przedłużony do 10 marca 2017 r.

Ogłoszenie o naborze 2017 - pierwotne


EDYCJA 2016

Wyniki konkursu "Jasne, że staż" edycja luty-marzec

Dziękujemy Wszystkim Kandydatom za udział w Konkursie "Jasne, że staż".
Laureatom Konkursu gratulujemy!

Informujemy, że po dopełnieniu formalności z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie w celu nawiązania stażu.

09.03.2016


Osoby zakwalifikowane na rozmowy kwalifikacyjne zapraszamy 4 marca 2016 r. według poniższego harmonogramu do sali 118 w budynku przy ul.Śląskiej 11/13:

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych - 4 marca 2016
Wyniki testu kompetencyjnego z dnia 3 marca 2016 r.
Ocena formalna ofert złożonych na nabór uzupełniający

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STAŻE ZAWODOWE

data publikacji: 15.02.2016

Dyrektor Generalny Urzędu
ogłasza nabór na staże zawodowe
w wydziałach Urzędu Miasta Częstochowy
w ramach Konkursu „Jasne, że staż”

 

Liczba wolnych miejsc: 17
Czas trwania stażu do 6 miesięcy
Termin składania ofert: 29 lutego 2016 r. 

 

Ogłoszenie o naborze na staże zawodowe
UWAGA: zaktualizowana treść załączników:
Załacznik nr 1 - formularz i oświadczenia
Załącznik nr 2 - wykaz wolnych miejsc stażowych
Korekta

 

22.02.2016
Dyrektor Generalny Urzędu
informuje, że w załączniku nr 2 do ogłoszenia o naborze na staże, tj. wykaz wolnych miejsc stażowych dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w przypadku Urzędu Stanu Cywilnego poprzez zmianę nazwy referatu z „Referat ds. Dokumentów Archiwalnych” na „Stanowisko ds. rejestracji małżeństw”.
Zakres czynności wykonywanych na stażu pozostaje bez zmian.

 


WYNIKI KONKURSU "JASNE, ŻE STAŻ"

 

Dziękujemy Wszystkim Kandydatom za udział w Konkursie "Jasne, że staż".
Laureatom Konkursu gratulujemy!
Informujemy, że po dopełnieniu formalności z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie w celu nawiązania stażu.

10.02.2016
Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych
Wyniki testu kompetencyjnego
Lista osób spełniających kryteria formalne


Dyrektor Generalny Urzędu
Ogłasza nabór na staże zawodowe
w wydziałach Urzędu Miasta Częstochowy
w ramach Konkursu „Jasne, że staż”

Liczba wolnych miejsc: 39
Czas trwania stażu: 6 miesięcy
Data publikacji 30.12.2015

 

Ogłoszenie o naborze na staże
Załącznik nr 1 - formularz i oświadczenia
Załącznik nr 2 - wolne miejsca stażowe