Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Miejskie składowisko odpadów

Składowisko odpadów komunalnych jest zlokalizowane na gruntach wsi Sobuczyna i Młynek w gminie Poczesna, oddalonych ok. 8 km od granic Częstochowy, jego eksploatacja została rozpoczęta w 1987 r.

Składowisko jest prowadzone metodą nadpoziomową – pryzmową, ogólna powierzchnia przeznaczona pod składowisko wynosi 128,4 ha plus strefa ochronna o pow. 342 ha.

Zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi składowiska w Sobuczynie jego chłonność została określona na 34 lata, przy strumieniu napływu w ilościach od 285 tys. ton w roku 1987 do 385 tys. ton w roku 2020. Przy utrzymywaniu się obecnego strumienia napływu odpadów oraz uruchomieniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów czas eksploatacji składowiska może ulec wydłużeniu do ok. 50 lat.

Dane adresowe:
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa
tel.: 34 3275 320, fax: 34 3275266, e-mail: czpk@zeto.czest.pl
www.czpk.czestochowa.um.gov.pl

Właściciel:
Gmina m. Częstochowa (100%)

Zarządzający:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


Lokalizacja na gruntach wsi Sobuczyna i Młynek w gminie Poczesna, oddalonych ok. 8 km od granic Częstochowy.

Charakterystyka eksploatacyjna:

 • rozpoczęcie eksploatacji: 1987 r.
 • powierzchnia zaplanowanych zadań składowych: 128 ha
 • powierzchnia terenu przyległego: 342 ha
 • sposób eksploatacji: nadpoziomowo-pryzmowy
 • wyniesienie wierzchowiny zadań: 18 m
 • powierzchnia zajętych zadań składowych: ok. 18 ha
 • masa zgromadzonych odpadów: ok. 1 925 000 ton
 • planowany okres eksploatacji: do 2040 r.

Ważniejsze obiekty środowiskowe i techniczne, wdrożone systemy:

 • oczyszczalnia odcieku składowiskowego w technologii odwróconej osmozy,
 • ujęcie gazu składowiskowego zakończone pochodnią do jego spalania, trwa przygotowanie do uruchomienia elektrowni biogazowej,
 • automatyczna myjnia kół i podwozi samochodów opuszczających teren składowiska,
 • dwie wagi elektroniczne samochodowe,
 • dwa kompaktory, spychacze, ładowarki, beczki asenizacyjne,
 • waga do odpadów niebezpiecznych,
 • zintegrowany system zarządzania w zakresie jakości środowiska i BHP(ISO-9001, ISO-14001, PN-18001),
 • uruchomiono Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych-MPZON (od XI 2005 r.) zgodnie z Zarządzeniami Nr 2598/05 Prezydenta Miasta Częstochowy w którym gromadzi się zebrane odpady niebezpieczne (14 rodzajów) występujące w strumieniu odpadów komunalnych.

Planowane inwestycje:
Energetyczne wykorzystanie biogazu składowiskowego (produkcja energii elektrycznej).

Realizacja w 2006 r.:
Realizacja Planu Gospodarki Odpadami m. Częstochowy poprzez budowę Zakładu Zagospodarowywania Odpadów (inwestycja współfinansowana ze środków europejskich w ramach ZPORR) obejmującego:

 • sortownię
 • kompostownię
 • stację rozbiórki odpadów wielkogabarytowych
 • stację zagospodarowywania odpadów budowlanych
 • organizacja zbiórki i stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego.