Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu
ul. Glogera 3/2, 42-217 Częstochowa, tel. 34 324 38 14
Prezes: Barbara Kurek
e-mail: cspozpa@wp.pl,
www.autyzm.czest.pl
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę terapeutyczną dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Świetlica mieści się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, ul. Legionów 58, pon.-pt.: 07:00 – 16:00

2. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi Czas”
ul. Legionów 58,42-202 Częstochowa, tel. 34 324 18 38
Prezes: Roman Kowalczyk
www.dajmiczas.pl
Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:
- pomocą uczniom Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie i ich rodzinom,
- pomocą dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
- pomocą dla dzieci z autyzmem i ich rodzin,
- prowadzeniem punktu konsultacyjno – diagnostycznego, w którym można nieodpłatnie uzyskać pomoc diagnostyczno – terapeutyczną po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 516 242 842 lub 502 232 189.

3. Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne BETEL
ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa, tel. 504 921 221, 502 298 101
Prezes: Andrzej Kalinowski
Stowarzyszenie zajmuje się m. in.:
- opieką nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi,
- prowadzeniem stałych domów dla osób niepełnosprawnych – sierot społecznych,
- organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
- organizacją turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych,
- organizacją spotkań integracyjnych dla rodzin osób niepełnosprawnych

4. Polski Związek Niewidomych Koło w Częstochowie
Aleja Wolności 20, 42-217 Częstochowa, tel. 34 324 57 30, 512 509 850
Prezes: Robert Galla
pon.: 13:00 – 17:00
czw.: 11:00 – 15:00
e-mail: blukasik@pzn-czestochowa.neostrada.pl
www.pzn.org.pl
Stowarzyszenie zajmuje się m. in.:
- wszechstronną pomocą osobom niewidomym i słabowidzącym oraz ich rodzinom,
- działaniami na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością,
- promocją zdrowia,
- pomocą w dostępie do edukacji, kultury, sztuki, sportu, wypoczynku.
Związek prowadzi:
Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych
Aleja Wolności 20, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 50 06, 34 360 55 35
Prezes Barbara Łukasik
www.pzn-czestochowa.neostrada.pl
Ośrodek zajmuje się m. in.:
- diagnozą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży z problemem wzrokowym,
- terapią i rehabilitacją,
- profilaktyką,
- nauką pisma Braille'a nauką orientacji przestrzennej,
- edukacją dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i nauczycieli,
- konsultacjami dla rodziców i nauczycieli,
- organizowaniem szkoleń dla nauczycieli,
- organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych, szkoleniowych i wypoczynkowych.

5. Polski Związek Głuchych
ul. Orlik-Rückemanna 14, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361 60 61
Prezes: Wiesław Skopiński
pon., śr., czw.: 08:00 – 16:00
wt., pt.: 08:00 – 19:00
www.pzg-czestochowa.cba.pl
Związek zajmuje się m. in.:
- wszechstronną pomocą osobom z uszkodzeniami słuchu i ich rodzinom,
- działaniami na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością,
- promocją zdrowia,
- pomocą w dostępie do edukacji, kultury, sztuki, sportu, wypoczynku.
Związek prowadzi:
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa, tel. 34 363 18 88
pon. - pt.: 08:00 – 16:00
Kierownik: Renata Antoniuk
e-mail: arenata1@op.pl
www.pzg.org.pl (poradnie PZG, Częstochowa)
Ośrodek realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, terapii oraz innych metod wspomagających dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, a także szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
Świadczenia zdrowotne są realizowane w ramach umów z NFZ. Ośrodek prowadzi bezpłatne badania słuchu – wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

6. Fundacja Akademicka „Na Progu”
ul. Kilińskiego 132, 42-2 Częstochowa, tel. 788 034 817 (Monika Kloc – koordynator), 661 092 151 (Bartosz Ogrodnik – koordynator)
www.naprogu.org.pl
Fundacja zajmuje się m. in.:
- działalnością charytatywną,
- programowaniem i organizowaniem wolontariatu,

7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa, tel. 34 368 04 76
psdczestochowa@wp.pl

8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Terenowe w Częstochowie
ul. Waszyngtona 69/71, 42-217 Częstochowa, tel. 34 368 02 07, 509 774 987
Prezes: Iwona Ciesielska
e-mail: iwonaciesielska@op.pl
www.apel.czest.pl
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych intelektualnie oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Prowadzi dla swoich podopiecznych Klub Środowiskowy, ma zajęcia na basenie, organizuje Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, wycieczki, spotkania okolicznościowe integracyjne, turnusy wypoczynkowe, konferencje, ma grupę wsparcia.
Stowarzyszenie prowadzi Dom Dziennego Pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym przy ul. Focha 71 A

9. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa „Pszczółki”
Aleja Pokoju 5 , 42-207 Częstochowa
Kierownik: Dorota Jakiel
e-mail: pkps.czestochowa@wp.pl

10. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących JUTRZENKA
Aleja Pokoju 12, 42-207 Częstochowa, tel. 34 323 00 10
Prezes: Janusz Wróbel
e-mail: jutrzenka3@op.pl

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych INTEGRACJA
ul. Olszowa 2, 42-208 Częstochowa, tel. 34 322 01 31
Prezes: Jadwiga Rubik
Kierownik: Irena Kościankowska
www.integracja.cze.pl
e-mail: integracja5@op.pl
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej

12. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
ul. Krakowska 45, 42-218 Częstochowa, tel. 34 360 54 91
Prezes Anna Kaptacz
www.hospicjum-czestochowa.pl
e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl
Stowarzyszenie sprawuje interdyscyplinarną i całościową opiekę nad pacjentami w terminalnym okresie choroby nowotworowej i chorymi na przewlekle i postępujące choroby przewlekłe nie poddające się leczeniu przyczynowemu u schyłku życia, ich rodzinom i osieroconym. Celem opieki jest poprawa jakości życia, łagodzenia cierpień, leczenie bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, dbałość o sferę psychoduchową i fizyczno-społeczną. Główną formą działalności jest opieka domowa nad ludźmi dorosłymi oraz nad dziećmi. Świadczone przez interdyscyplinarny zespół pracowników: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, fizjoterapeutów na terenie byłego województwa częstochowskiego.

13. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361 52 84
Prezes: Nina Modłasiak
www.razem.prx.pl,
e-mail: modlasiak@o2.pl; biuro@razem.prx.pl
Misją stowarzyszenia jest pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób; zorganizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu, - finansowanie organizowanych: szkoleń, terapii, rehabilitacji, festiwali, imprez kulturalnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i ich rodzin.

14. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa, tel. 34 325 72 36 wew.226
Prezes: Henryka Barczyk

16. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA
ul. Lakowa 101 , 42-280 Częstochowa, tel. 34 361 80 56
Jolanta Szmidla
e-mail: fosza@poczta.onet.pl
Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera przy Alei Pokoju 14
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lakowa 101 – dla osób z zaburzeniami psychicznymi
W ramach Ośrodka, Stowarzyszenie świadczy pomoc medyczną, psychologiczną oraz prowadzi terapię i rehabilitację osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów.

17. Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi TACY SAMI
ul. Pułaskiego 59/55, 42-217 Częstochowa, tel. 34 363 80 69, 781 30 86 66
Prezes: Barbara Gieroń
e-mail: tacysami21@wp.pl , basia5525@gmail.pl
Stowarzyszenia zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym ruchowo, prowadzi gabinet rehabilitacyjny, organizuje imprezy integracyjne oraz turnusy rehabilitacyjne

18. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych SERCE
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa, tel. 34 322 59 15
Prezes: Bożena Biegańska

19. Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na Tle Wirusowym
ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa, tel. 34 365 37 12, 504 218 839
Prezes: Magdalena Klaklik
e-mail: soswzw@interia.pl
www.sos-wzw.strefa.pl
Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych związanych ze schorzeniami wątroby. Organizuje w tym zakresie seminaria medyczne, szkolenia i kursy. Realizując swoje zadania współpracuje z organizacjami o podobnym charakterze z terenu całego kraju.

20. Stowarzyszenie Częstochowskie AMAZONKI
Aleja Wolności 44, 42-217 Częstochowa, tel. 34 368 29 92, 517 373 316
Prezes: Elżbieta Markowska
www.czestochowskieamazonki.pl
e-mail: amazonkiczestochowskie@poczta.fm
Organizacja otacza opieką kobiety chore na nowotwory i po mastektomii. Prowadzi punkt rehabilitacyjny, organizuje imprezy integracyjne, wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne

21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
ul. Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa, tel. 34 324 47 50
Prezes: Teresa Sidorkiewicz
22. Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków
ul. Gruszowa 45, 42-215 Częstochowa, tel. 727 427 197, 693 233 624
Prezes: Anna Kaczorowska
e-mail: reumaczest@wp.pl
Ogólnym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom ze schorzeniami reumatycznymi, Stowarzyszenie prowadzi działania ułatwiające reumatykom życie w społeczeństwie.