Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aplikacja dla wykonawców prac geodezyjnych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. Nr 240 z 2005 roku, poz. 2027 z późniejszymi zamianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70 z 2000 roku, poz. 821) od dnia 1 stycznia 2010 roku obowiązującym w Polsce układem współrzędnych płaskich prostokątnych, stosowanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych jest układ „2000” zdefiniowany w załączniku nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Układ „2000” zastępuje dotychczas stosowany układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1965”.

Stosując się do wskazanych wyżej regulacji i wynikających z nich zobowiązań Prezydent Miasta Częstochowy (organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonujący swoje obowiązki przy pomocy geodety powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii) udostępnia aplikację służącą do transformacji punktów z obowiązującego dotychczas układu współrzędnych płaskich „1965” do układu „2000” i odwrotnie.

Aplikacja PUWG2000 (udostępniana wersja 1.04) została przygotowana na podstawie umowy GK.74521-4/10 zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Częstochowy, a Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym „Vertical” sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ulicy Stodolnej 31. To wynik realizacji etapu I przedmiotu zamówienia opisanego umową. Z aplikacji mogą korzystać wykonawcy opracowań geodezyjnych i kartograficznych wyłącznie dla obszaru Miasta Częstochowy.

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami, potwierdzonym certyfikatem licencyjnym, pobierający aplikację z portalu www.czestochowa.pl zobowiązani są do przestrzegania postanowień licencji.

Szczegółowe możliwości funkcjonowania, sposób i zasady pracy z aplikacją oraz informacje techniczne zostały zawarte w poniższych załącznikach:

Gospodarka_
Urząd on-lineOdpady komunalneTeraz Lepsza Praca Lepsza KomunikacjaMiejski System Informacji TurystycznejUtrudnienia w ruchuAplikacja mobilnaOpiekaNova