Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Godziny pracy

Od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązują poniższe godziny pracy Urzędu Miasta Częstochowy:

  • poniedziałek: 7:30 - 15:30
  • środa: 7:30 - 15:30
  • czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 17:00 z czego od 15:30 do 17:00 świadczą prace nw. jednostki organizacyjne urzędu obsługujące interesantów:
a)    Wydział Nadzoru i Administracji,
b)    Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju,
c)     Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
d)    Wydział Polityki Społecznej,
e)     Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
f)     Wydział Geodezji i Kartografii,
g)    Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
h)     Wydział Podatków i Opłat,
i)      Urząd Stanu Cywilnego,
j)      Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
k)    Wydział Spraw Obywatelskich.


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu. We wtorki kierownicy przyjmują do godz. 17.00.