Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30
wtorek:
-od 7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantów z Wydziałów Nadzoru i Administracji;Funduszy Europejskich i Rozwoju; Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Polityki Społecznej; Administracji Architektoniczno-Budowlanej; Geodezji i Kartografii; Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; Podatków i Opłat oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
-od 7:30 do 15:30 - pozostałe wydziały
 

Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Waszyngtona 5
poniedziałek, wtorek - 7:30 - 18:00
środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30


Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Waszyngtona 5
poniedziałek, wtorek - 7:30 - 18:00
środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30
 


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu. We wtorki kierownicy przyjmują do godz. 17.00.