Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Częstochowy

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Częstochowy uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze na platformach SEKAP i ePUAP.

Więcej na stronie www.e.czestochowa.pl.