Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

System umawiania wizyt

Rozpoczął działanie System kolejkowy - internetowy system rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie Miasta.

System Umawiania Wizyt w Urzędzie został zbudowany jako wspólna platforma umożliwiająca udostępnianie usług elektronicznych służących skróceniu czasu obsługi interesantów. W tym celu integruje on informacje pochodzące z różnych istniejących źródeł danych, tak, aby możliwa była realizacja usług elektronicznych. W ramach realizacji tego komponentu zbudowano nowe lub zmodyfikowano funkcjonujące już w urzędzie aplikacje w zakresie dostępu do danych oraz obsługi formularzy elektronicznych zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa.

Aby skorzystać z dostępnych usług online użyj poniższego linku.