Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowa - ul. Śląska Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. centrala: (+48) 34 370 71 00
fax centrala: (+48) 34 370 71 70

NIP Urzędu Miasta: 573 011 53 04
REGON Urzędu Miasta: 000515738

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa: 151399002

info@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP

Godziny otwarcia
poniedziałek, środa, czwartek, piątek- 7:30 - 15:30
wtorek:
- 7:30 - 17:00 wydziały obsługujące interesantów z Wydziałów Nadzoru i Administracji; Funduszy Europejskich i Rozwoju; Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Polityki Społecznej; Administracji Architektoniczno-Budowlanej; Geodezji i Kartografii; Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; Podatków i Opłat oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
- 7:30 -15:30 - pozostałe wydziały
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu. We wtorki kierownicy przyjmują do godz. 17.00.


Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Waszyngtona 5
Rejestracja pojazdów: 34 370 77 24, 34 370 77 82
Prawa jazdy: 34 370 77 25, 34 370 77 21
Kierownik Referatu Komunikacji: 34 370 77 20
poniedziałek, wtorek - 7:30 - 18:00
środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30

Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Waszyngtona 5
Dowody osobiste: 34 370 77 61, 762, 763, 764, 765
Ewidencji ludności: 34 370 77 02, 703
Postępowania w sprawach meldunkowych: 34 370 77 01, 34 370 77 31
poniedziałek, wtorek - 7:30 - 18:00
środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30


PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY - KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
ul. Śląska 11/13 p.121 , tel. 34 370 73 22
kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Pierwszy wtorek miesiąca (po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 34 370 72 50)


I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA - JAROSŁAW MARSZAŁEK
ul. Śląska 11/13 , p. 101
tel. 34 370 73 01
jmarszalek@czestochowa.um.gov.pl


II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA - MIROSŁAW SOBORAK
ul. Śląska 11/13, p. 101
tel. 34 370 73 01
msoborak@czestochowa.um.gov.pl


III ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA - RYSZARD STEFANIAK
ul. Śląska 11/13, p. 134
tel. 34 370 73 35
rstefaniak@czestochowa.um.gov.pl


IV ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA - ANDRZEJ SZEWIŃSKI
ul. Śląska 11/13, p. 134
tel. 34 370 73 35
aszewinski@czestochowa.um.gov.pl


SEKRETARZ  MIASTA CZĘSTOCHOWY - WANDA KUKLA
ul. Śląska 11/13, p. 115
tel. 34 370 73 17
wkukla@czestochowa.um.gov.pl


P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU  MIASTA CZĘSTOCHOWY  - MAREK CZERWIŃSKI
ul. Śląska 11/13, p. 115a
tel. 34 370 73 06
mczerwinski@czestochowa.um.gov.pl


SKARBNIK MIASTA CZĘSTOCHOWY - EWA WÓJCIK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 24, fax +48 34 370 71 76
ewojcik@czestochowa.um.gov.pl


BIURO PRASOWE URZĘDU MIASTA
RZECZNIK URZĘDU MIASTA WŁODZIMIERZ TUTAJ 

ul. Śląska 11/13, tel. (34) 370 73 04; 370 73 09; fax 34 370 71 77
biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


BIURO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY - NACZELNIK TOMASZ NOWAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 13; fax 34 370 71 74
br@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


BIURO DYREKTORA GENERALNEGO  - P. O. ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU  MIASTA CZĘSTOCHOWY  - MAREK CZERWIŃSKI
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 17
bdg@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO - INŻYNIER MIEJSKI BOŻENA HERBUŚ
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 88
bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


BIURO KOORDYNATORA PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO - KOORDYNATOR KATARZYNA WŁUDZIK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 77
kwludzik@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW - MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW WOJCIECH KROGULEC
ul. Śląska 11/13, tel. 34 37 07 350, 34 37 07 287
rk@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA - KIEROWNIK ALEKSANDRA WÓJCIK
ul. Katedralna 8, tel. 34 370 78 88; fax 34 314 49 04
mpup@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. ESTETYKI MIASTA - ELŻBIETA IDCZAK-ŁYDŻBA
Al. Najświętszej Maryi Panny 45a, tel. 34 370 74 65; fax 34 370 71 81
eidczak@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. ISO - BOGDAN RAJEK
ul. Katedralna 8, tel. 34 370 73 25
brajek@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


PEŁNOMOCNIK  DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - EWA MALCZEWSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 72 83
emalczewska@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  - JOLANTA SULEMA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 84
jsulema@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, cz, pt - 7:30 - 14:30
wt  -7:30 - 14:30; wtorkowe zmiany w godz. 10:00 - 17:00 (informacja o wtorkowych dyżurach pod tel. 370 76 84) 


URZĄD STANU CYWILNEGO - KIEROWNIK RAFAŁ BEDNARZ
ul. Focha 19/21, tel. 34 370 74 85; fax 34 370 71 80
więcej...
usc@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ  - NACZELNIK SŁAWOMIR STOLARSKI
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 29
aab@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ  - ZASTĘPCA SKARBNIKA GRAŻYNA TYL
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 24; fax 34 370 71 76
ba@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI - GŁÓWNY KSIĘGOWY JOLANTA PYTLAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 34
wks@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


WYDZIAŁ EDUKACJI -  NACZELNIK MAGDALENA DĘBSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 01
ed@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT  - NACZELNIK ELŻBIETA WDOWIAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 34
po@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII 
GEODETA MIASTA NACZELNIK JACEK KUDŁA

ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 78 32; 34 370 78 33; fax 34 370 71 83
gk@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  - NACZELNIK MICHAŁ KONIECZNY
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 22;
iz@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH -  KIEROWNIK AGNIESZKA MARCINIAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 06
bglk@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU - NACZELNIK ALEKSANDER WIERNY
Al. Najświętszej Maryi Panny 45a, tel. 34 370 73 27; fax 34 370 71 81
kps@czestochowa.um.gov.pl 
Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - NACZELNIK PIOTR GERASCH
ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 77 11; fax 34 370 71 82
mn@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI - P. O. NACZELNIKA AGATA KALINOWSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 57
na@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA  - NACZELNIK ANDRZEJ SZCZERBA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 16; fax 34 370 71 89
osr@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - NACZELNIK ADRIAN STARONIEK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 31
ps@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU MIASTA - NACZELNIK PIOTR GRZYBOWSKI 
ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 72 78;
fer@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:

pn, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - NACZELNIK JOLANTA WŁODARKIEWICZ-PIĄTEK
ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 77 56; fax 34 370 71 71
so@czestochowa.um.gov.pl

Referat Dowodów Osobistych
ul. Waszyngtona 5
Godziny pracy:
pn, wt, - 7:30 - 18:00
śr, cz - 7:30 - 15:30
pt - 7:30 15:30

Referat Komunikacji
ul. Waszyngtona 5
pn, wt - 7:30 - 18:00
śr, cz - 7:30 - 15:30
pt - 7:30 - 15:30


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH -
P. O. NACZELNIKA JERZY KUBAN

ul. Bialska 20, tel. 34 370 78 70; fax 34 378 54 58
koso@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


WYDZIAŁ ZDROWIA - NACZELNIK GRAŻYNA STRAMSKA - ŚWIERCZYŃSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 44; fax 34 370 71 87
zd@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNY AUDYTOR WEWNĘTRZNY BOŻENA GRABOWSKA
ul. Katedralna 8 lok. 51
tel. 34 370 78 80
zaw@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30


WYDZIAŁ KONTROLI - NACZELNIK GRZEGORZ MROZIK
ul. Śląska 11/13
tel. 34 370 72 72
k@czestochowa.um.gov.pl

Godziny pracy:
pn, wt, śr, cz, pt - 7:30 - 15:30